Scenic Wales by Rail   By Rail
 

 

Tudalen Cartref
Syniadau am Deithiau
- Lein Dyffryn Conwy
- Caer Amwythig
- Rheilffyrdd y Cambrian
- Llinell Calon Cymru
- Llinell y Gororau
- De Orllewin Cymru
Drafnidiaeth Cyhoeddus
I Ble Y Gallaf Deithio?

Partneriaethau Rheilffyrdd
Mabwysiadu Gorsaf
English

Y Rheilffyrdd y De Orllewin Cymru - Tua'r Gorllewin!

 

Saundersfoot

 

O Ddinbych-y-pysgod, tref ‘hardd a ffasiynol, mae rheilffyrdd y De Orllewin yn mynd a chi o ardaloedd trefol Abertawe i arfordir godidog Sir Benfro, gan fynd heibio i olygfeydd Bae Caerfyrddin ar y ffordd. Cewch fynd i brif drefi’r siroedd, sef Caerfyrddin a Hwlffordd, ynghyd a gemau cudd Arberth, Saundersfoot a Phenfro.

Syniadau Teithio 1: Bae Abertawe, Mwmbls, Gwyr
I siopa yn y ddinas neu hamddena ar hyd Penrhyn Gwyr mae gan Bae Abertawe llawer i gynnig. O’r Gorllewin teithwch ar y tren i Fae Caerfyrddin gan edrych allan am y Creyr Glas a’r Pibyddion. O’r Dwyrain mae gwasanaethau rheolaidd o’r orsaf ar ei newydd wedd yn Abertawe. O’r fan honno mae’n hawdd dal y bws i dawelwch benrhyn Gwyr. Mae Tocyn Teithio Dydd Bro Gwyr yn rhoi rhwydd hynt i chi deithio’n ddiderfyn drwy’r dydd yn yr ardal ar fws am bris da.

Syniadau Teithio 2: Arfordir Sir Benfro
Gyda mwy o drenau o Abergwaun a hen orsaf wedi ail-agor mae’n haws nac erioed i deithio i ogledd Penfro heb gerbyd. O orsafoedd Abergwaun a Wdig dim ond ychydig fetrau sydd i gerdded i’r safle bysiau lle gallwch diethio ar un o fysiau Gwennol y Strymbl sy’n dilyn nifer o’r cilfachau ar hyd arfordir gogledd Penfro. Gallwch neidio ymlaen fel y mynnwch, a cerdded darn neu ddau o’r llwybr arfordir enwog yn yr ardal. Mae bysiau’n rhedeg yn rheolaidd ac yn amlach yn ystod yr Haf.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a Phartneriaeth Rheilffyrdd Cymunedol y De Orllewin, d/o Cyngor Sir Gar, Heol Llansteffan, Johnstown, Caerfyrddin SA31 3LZ.

 

Y Rheilffyrdd y De Orllewin Cymru
      Scenic Wales by Rail
Lein Dyffryn Conwy Caer Amwythig
Rheilffyrdd y Cambrian Llinell Calon Cymru Llinell y Gororau Rheilfford De Orllewin Cymru