Scenic Wales by Rail   By Rail
 

 

Tudalen Cartref
Syniadau am Deithiau
Drafnidiaeth Cyhoeddus
I Ble Y Gallaf Deithio?

Partneriaethau Rheilffyrdd
Mabwysiadu Gorsaf
English

Mabwysiadu Gorsaf

Llinell Calon Cymru

Beth am gymryd rhan yng nghynllun ‘Mabwysiadu Gorsaf’ Trenau Arriva Cymru? Nod y prosiect hwn yw gwella’r amgylchedd ar orsafoedd sydd heb staff ac annog adborth rheolaidd am adeiladau a chyfleusterau gorsafoedd. Bydd pobl sy’n mabwysiadu gorsaf yn cael gwerth £60 o dalebau teithio am ddim, i’w defnyddio ar unrhyw ran o’r Rhwydwaith Rheilffyrdd Cenedlaethol. Oes gennych ddiddordeb? I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Threnau Arriva Cymru.

Trenau Arriva Cymru,
St. Mary’s House,
47 Heol Penarth,
Caerdydd,
CF10 5DJ.

Cysylltiadau Cwsmeriaid: Ffôn: 0845 6061 660
Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol: Ffôn: 08457 48 49 50

www.arrivatrainswales.co.uk
www.walesflexipass.co.uk

      Scenic Wales by Rail
Lein Dyffryn Conwy Caer Amwythig
Rheilffyrdd y Cambrian Llinell Calon Cymru Llinell y Gororau Rheilfford De Orllewin Cymru