Scenic Wales by Rail   By Rail
 

 

Tudalen Cartref
Syniadau am Deithiau
- Lein Dyffryn Conwy
- Caer Amwythig
- Rheilffyrdd y Cambrian
- Llinell Calon Cymru
- Llinell y Gororau
- De Orllewin Cymru
Drafnidiaeth Cyhoeddus
I Ble Y Gallaf Deithio?

Partneriaethau Rheilffyrdd
Mabwysiadu Gorsaf
English

Llinell y Gororau

 

The Borderlands Line

 

Gyda golygfeydd helaeth a lleoedd diddorol tu hwnt, mae yna gymaint i’w weld a’i wneud. Dewch i Wrecsam, gyda’i chymysgfa o farchnadoedd traddodiadol a mannau siopa newydd, yng nghysgod twr Eglwys Blwyf San Silyn, un o Saith Rhyfeddod Cymru. Treuliwch amser mewn pentrefi llawn hanes, megis Penarlag, gyda’i dai ffram bren o’r 16eg ganrif. Cewch sglefrio ia ar Lawr Sglefrio Glannau Dyfrdwy, sydd ychydig o funudau o waith cerdded o orsaf Shotton. Piciwch i Neston, gyda’i marchnad ddydd Gwener a’i siopau arbenigol. Mae gan Bidston gysylltiadau a threnau Merseyrail bob 15 munud (bob 30 munud fin nos ac ar ddydd Sul) i fynd i Benbedw, gyda’i chanolfan siopa a’i marchnad, neu Liverpool Central i fynd i’r Albert Dock ac arddangosfa wych y ‘Beatles Story’.

Syniadau Teithio: Gerddi Ness
Mae Gerddi Ness yn un o’r gerddi botaneg mwya’ blaenllaw gyda canolfan ymwelwyr a bwyty. Mae’n lle hyfryd i ymweld â ac mae’n cynnig rhywbeth at ddant pawb. Mae’n le i eistedd a mwynhau’r golygfeydd anhygoel o aber y Dyfrdwy ac yn cynnig lloches o hynt a helynt bywyd prysur. Pam na wnewch chi ymweld a’r ardd hyfryd yma? Mae Gerddi Ness oddeuty 2 filltir o orsaf Neston ac mae cyswllt bws ar gael yno ar ddydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener. Am fanylion pellach am y bysiau cysylltwch â Traveline Cymru.

 

The Borderlands Line
      Scenic Wales by Rail
Lein Dyffryn Conwy Caer Amwythig
Rheilffyrdd y Cambrian Llinell Calon Cymru Llinell y Gororau Rheilfford De Orllewin Cymru