Scenic Wales by Rail   By Rail
 

 

Tudalen Cartref
Syniadau am Deithiau
- Lein Dyffryn Conwy
- Caer Amwythig
- Rheilffyrdd y Cambrian
- Llinell Calon Cymru
- Llinell y Gororau
- De Orllewin Cymru
Drafnidiaeth Cyhoeddus
I Ble Y Gallaf Deithio?

Partneriaethau Rheilffyrdd
Mabwysiadu Gorsaf
English

Rheilffyrdd y Cambrian

 

Rheilffyrdd y Cambrian

 

Cymru ar gledrau’r Cambrian

Mae Rheilffyrdd y Cambrian yn cynnig rhai o’r teithiau rheilffordd harddaf yn y DU. Beth bynnag rydych yn ei gynllunio, boed yn wythnos o ymlacio ar lan y mor neu’n ddiwrnod o hwyl i’r teulu – mae’r cwbl ar gael yn y rhan hon o Gymru – ac nid oes ffordd well o’u mwynhau nag ar y tren.

Syniadau Teithio 1:
Dewch ar y tren i FACHYNLLETH a prynwch docyn diwrnod ar gyfer arfordir y Cambrian ac ewch am y gogledd. Dyma un o’r teithiau pertaf yn y wlad lle cewch deithio ar hyd y clogwyni, heibio traethau euraidd, pentrefi harbwr hynod, a trefi glan y môr. Dewch i weld 2 gastell enfawr yn Harlech a Chriccieth, a cofiwch alw ym mhentre ‘Eidalaidd’ PORTMEIRION wrth ymyl gorsaf MINFFORDD. Yn NHYWYN a PORTHMADOG mae dewis o deithiau ar 2 rheilffordd bychan.

Syniadau Teithio 2:
I’r de o Fachynlleth ewch am drip i ABERYSTWYTH trwy BIOSFFER DYFI ar hyd aber yr afon Dyfi sy’n llawn bywyd gwyllt hynod a nyth y gweilch i dref glan y môr hyfryd gyda’i gastell a lein fach arall sy’n eich cludo i BONTARFYNACH gyda’i raeadrau enwog.

Am ragor o wybodaeth am y linell yma clicwich ar y linc isod. Cewch hefyd afael ar wybodaeth diweddaraf ar waith y Bartneriaeth Rheilffyrdd, y gorsafoedd a wasanaethir a gwybodaeth defnyddiol arall.

www.thecambrianline.co.uk

 

Rheilffyrdd y Cambrian
      Scenic Wales by Rail
Lein Dyffryn Conwy Caer Amwythig
Rheilffyrdd y Cambrian Llinell Calon Cymru Llinell y Gororau Rheilfford De Orllewin Cymru