Scenic Wales by Rail   By Rail
 

 

Tudalen Cartref
Syniadau am Deithiau
- Lein Dyffryn Conwy
- Caer Amwythig
- Rheilffyrdd y Cambrian
- Llinell Calon Cymru
- Llinell y Gororau
- De Orllewin Cymru
Drafnidiaeth Cyhoeddus
I Ble Y Gallaf Deithio?

Partneriaethau Rheilffyrdd
Mabwysiadu Gorsaf
English

Lein Dyffryn Conwy

 

Lein Dyffryn Conwy

 

Ewch ar daith llawn gwrthgyferbyniadau, o fae ‘Brenhines Trefi Glan Mor Cymru’ yn Llandudno, ar hyd Afon Conwy i dref hanesyddol Llanrwst ac ymlaen i ganolfan dwristaidd Betws-y-coed. Mae mynyddoedd Eryri’n gwahodd wrth i’r tren ddringo ar hyd Cwm Lledr trwy Ddolwyddelan a’r Bont Rufeinig a mynd trwy’r twnnel hiraf yng Nghymru i ddod allan mewn byd o lechi yn Mlaenau Ffestiniog.

“Dewch ar daith gyda ni ar lein hardd Dyffryn Conwy – edrychwn ymlaen at eich gweld”

Syniadau Teithio 1: Dyffryn Conwy
Cyrchfan Fictorianaidd yw BETWS-Y-COED yng nghanol coetiroedd lle mae’r afon Conwy yn cwrdd â 3 o lednentydd: y Llugwy, Lledr a’r Machno. Mae’r pentre’n ganolbwynt am weithgareddau awyr agored – lle gwych i fynd i grwydro Eryri ar rwydwaith bysiau SHERPA. Mae LLANRWST yn hen dre’ farchnad lle gwelwch eglwys enwog St Crwst a pont hynafol o’r 17fed Ganrif.

Syniadau Teithio 2: Diwrnod ar y Cledrau
Am ddiwrnod hamddenol ewch ar reilffordd dyffryn Conwy o Landudno a mwynhewch y golygfeydd yn nyffrynoedd Conwy a Lledr. Mi fyddwch yn dringo i’r mynyddoedd ac yn teithio drwy dwnel hiraf Cymru cyn cyrraedd byd y llechu ym MLAENAU FFESTINIOG. Yn y fan honno, cymerwch y tren bach byd enwog o REILFFORDD FFESTINIOG i BORTHMADOG ar hyd y daith a fu unwaith yn cludo llechi Blaenau i’r môr a thu hwnt. www.visitllandudno.org.uk

Am ragor o wybodaeth am y linell yma clicwich ar y linc isod. Cewch hefyd afael ar wybodaeth diweddaraf ar waith y Bartneriaeth Rheilffyrdd, y gorsafoedd a wasanaethir a gwybodaeth defnyddiol arall.

www.conwyvalleyrailway.co.uk

Rhagor o gwefannau defnyddiol:

Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri

 

Lein Dyffryn Conwy
      Scenic Wales by Rail
Lein Dyffryn Conwy Caer Amwythig
Rheilffyrdd y Cambrian Llinell Calon Cymru Llinell y Gororau Rheilfford De Orllewin Cymru