Scenic Wales by Rail   By Rail
 

 

Tudalen Cartref
Syniadau am Deithiau
- Lein Dyffryn Conwy
- Caer Amwythig
- Rheilffyrdd y Cambrian
- Llinell Calon Cymru
- Llinell y Gororau
- De Orllewin Cymru
Drafnidiaeth Cyhoeddus
I Ble Y Gallaf Deithio?

Partneriaethau Rheilffyrdd
Mabwysiadu Gorsaf
English

Llinell Calon Cymru

 

Llinell Calon Cymru

 

Crwydro ar hyd glannau Afon Tywi, dringo trwy’r bryniau, rhodio trwy drefi sba oes Victoria, profi cefn gwlad anghysbell neu rhyfeddu at y bywyd gwyllt.

Mae Llinell Calon Cymru yn eich galluogi i wneud y pethau hyn i gyd ar hyd ei 120 o filltiroedd. Rhwng Abertawe ac Amwythig mae tri deg dau o leoedd i fynd o’r tren a hamddena.

Dewch i fwynhau Calon Cymru gyda ni.

Syniadau Teithio 1: Tocyn Diwrnod
Treuliwch ddiwrnod ar daith gylch o’r Amwythig – Llandrindod – Abertawe – Henffordd – Amwythig. Teithiwch mewn unrhyw gyfeiriad, a cychwyn ar unrhyw bwynt ar y daith, a cymrwch hoi fach lle bynnag y mynnwch. Profwch fynyddoedd, cymoedd, coetiroedd, trefi marchnad a threfi hanesyddol ar hyd y daith.

Syniadau Teithio 2: Llanwrtyd
Tref lleiaf Prydain yw Llanwrtyd, ond mae ganddo llawer i’w gynnig. Cyrhaeddwch ar Reilffordd Calon Cymru o Abertawe neu’r Amwythig neu o unrhyw un o’r gorsafoedd ar hyd y daith. Mae canol y dre oddeutu 10 munud o gerdded o’r orsaf. Mae’r Neuadd Arms ar agor drwy’r dydd pob dydd – ewch i’r wefan am fwy o syniadau.

Am ragor o wybodaeth am y linell yma clicwich ar y linc isod. Cewch hefyd afael ar wybodaeth diweddaraf ar waith y Bartneriaeth Rheilffyrdd, y gorsafoedd a wasanaethir a gwybodaeth defnyddiol arall.

www.heart-of-wales.co.uk

 

Llinell Calon Cymru
      Scenic Wales by Rail
Lein Dyffryn Conwy Caer Amwythig
Rheilffyrdd y Cambrian Llinell Calon Cymru Llinell y Gororau Rheilfford De Orllewin Cymru