Scenic Wales by Rail   By Rail
 

 

Tudalen Cartref
Syniadau am Deithiau
Drafnidiaeth Cyhoeddus
I Ble Y Gallaf Deithio?

Partneriaethau Rheilffyrdd
Mabwysiadu Gorsaf
English

Cyrraedd Cymru ar Drafnidiaeth Cyhoeddus

Er mwyn teithio o gwmpas Cymru rhaid i chi fynd i un o’r brif orsafoedd sef Caerdydd, Caer neu’r Amwythig. Oddi yno gallwch gysylltu’n hawddâ’r rhwydwaith o drenau a gwasanaethau TrawsCymru sydd ar y map.

Gwasanaethir Caerdydd gan drenau mynych o Lundain, y De Ddwyrain a Gorllewin Lloegr (www.fgw.co.uk) a Chanolbarth Lloegr (www.crosscountrytrains.co.uk).

Cyrhaeddir yr Amwythig o Lundain (www.wrexhamandshropshire.co.uk), ac o Fanceinion a’r Gogledd (www.arrivatrainswales.co.uk).

Gwasanaethir Caer gan drenau mynych o Lundain (www.virgintrains.co.uk) ac o Crewe a Manceinion (www.arrivatrainswales.co.uk).

Dangosir cysylltiadau awyrennau ar y map a cheir llongau i’r Iwerddon o Sir Benfro, Abertawe a Chaergybi. Mae gorsaf trên ym mhob un ohonynt

 

 

Ymholiadau Trafnidiaeth Cyhoeddus? Galwch Traveline Cymru!

Traveline Cymru

Dyma’r gwasanaeth cyfeillgar am yr holl wybodaeth teithio yng Nghymru. Galwch 0871 200 22 33 rhwng 07.00 a 20.00, neu ewch i www.traveline-cymru.info. Mae gan sawl arosfan bws rif unigryw. Anfonwch decst at 82468 i gael ateb rhad sy’n rhoi amserau a destinations o’r pedwar bws nesaf i gyrraedd.

 

 

Beth Yw TrawsCymru?

TrawsCymru

Rhwydwaith gweithredu sy’n ehangu yng Nghymru yw TrawsCymru. Mae’n defnyddio cerbydau o ansawdd uchel, hawdd eu defnyddio, ac yn gweithredu gwasanaeth sy’n aros mewn mannau penodedig. Nod TrawsCymru yw sicrhau bod pobl leol a thwristiaid yn gallu mynd i lawer mwy o drefydd, gan gysylltu lle’n bosibl â gwasanaethau rheilffordd a bysiau lleol lle’n bosibl.

Am fanylion ewch i www.trawscambria.org.uk

 

 

Darganfod Cymru gyda Phas Fflecsi Crwydro Cymru

Phas Flecsi Crwydro Cymru

Os ydych chi’n cynllunio taith i ddarganfod pethau gorau Cymru’r, pam na holwch am docyn Pas Fflecsi (www.walesflexipass.co.uk). Mae hwn yn rhoi rhyddid i chi ddefnyddio pob gwasanaeth trên prif linell a bron pob gwasanaeth bws yng Nghymru heb gyfyngiad.

Wrth ddefnyddio’r tocyn hwn, mae rhwydweithiau trenau a bysiau’n ymuno i gynnig ffordd o gyrraedd bron pob cwr o’r wlad hardd ac amrywiol hon. Gallwch fwynhau gwyliau antur llawn cyffro yn ardal Eryri, crwydro unrhyw un o lannau môr hardd Cymru, neu deithio’n hamddenol ar hyd llwybrau Cymru a’r Gororau trwy drefi hanesyddol Amwythig, Llwydlo, Llanllieni a Henffordd.

Drwy ddefnyddio ein Canllaw Teithio, a roddir am ddim i bobcwsmer sy’n prynu Pas Fflecsi Crwydro Cymru, gallwch ymuno â’r nifer gynyddol o deithwyr annibynnol sy’n defnyddio trenau a bysiau i ddarganfod Cymru. Mae’n rhoi mapiau o atyniadau a’r holl fanylion y bydd arnoch eu hangen i gynllunio’ch taith.

A dim ond y dechrau yw hynny. Mae pobl â’r tocyn hwn hefyd yn cael amrywiaeth anhygoel o fanteision eraill gan gynnwys mynediad ‘dau am bris un’ neu fynediad gostyngol i lawer o atyniadau twristaidd mwyaf Cymru.

 

      Scenic Wales by Rail
Lein Dyffryn Conwy Caer Amwythig
Rheilffyrdd y Cambrian Llinell Calon Cymru Llinell y Gororau Rheilfford De Orllewin Cymru