Scenic Wales by Rail   By Rail
 

 

Tudalen Cartref
Syniadau am Deithiau
- Lein Dyffryn Conwy
- Caer Amwythig
- Rheilffyrdd y Cambrian
- Llinell Calon Cymru
- Llinell y Gororau
- De Orllewin Cymru
Drafnidiaeth Cyhoeddus
I Ble Y Gallaf Deithio?

Partneriaethau Rheilffyrdd
Mabwysiadu Gorsaf
English

Caer Amwythig

 

Amwythig

 

Mae’r llinell hon yn teithio trwy rai o olygfeydd harddaf y Gororau rhwng Cymru a Lloegr. Trwy dair sir o Gaer i Amwythig mae’r llinell yn cysylltu trefi a dinasoedd hanesyddol ac yn cynnig toreth o leoedd diddorol i aros a chrwydro. O rodio ar hyd glan yr afon yn Llangollen i ddiwrnod yn rasys ceffylau Caer, mae’r llinell hon yn rhoi cyfle i chi fynd i’r dref neu’r wlad mewn llai nag awr.

Syniadau Teithio: Safle Treftadaeth y Byd Pontcysyllte
Teithiwch ar y tren o Riwabon o gyfeiriad Caer neu’r Amwythig. Tu allan i’r orsaf mae cyfnewidfa bws a thren. Cynmrwch fws i Langollen sy’n rhedeg oddeutu bob 15 munud yn ystod y dydd. Gadewch y bws yn Nhrefor a cerddwch lawr y rhiw am 5 munud i weld Poncysyllte byd enwog. O’r fan yna, mwynhewch y golygfeydd ysblennydd neu ewch am dro ar hyd y gamlas i’r Waun neu Langollen, neu ewch n’ôl am y bws am daith hamddenol i Langollen.

Am ragor o wybodaeth am y linell yma clicwich ar y linc isod. Cewch hefyd afael ar wybodaeth diweddaraf ar waith y Bartneriaeth Rheilffyrdd, y gorsafoedd a wasanaethir a gwybodaeth defnyddiol arall.

www.chester2shrewsburyrail.co.uk

 

Caer Amwythig
      Scenic Wales by Rail
Lein Dyffryn Conwy Caer Amwythig
Rheilffyrdd y Cambrian Llinell Calon Cymru Llinell y Gororau Rheilfford De Orllewin Cymru